Co to jest windykacja b2b?

Co to jest windykacja b2b?

Egzekucja długów nie zawsze jest prosta i przyjemna, w szczególności jeśli dotyczy wysokich zobowiązań. Wizyta w sądzie i kancelarii komorniczej nie jest jednak bezwzględnie konieczna, aby zmusić dłużnika do uregulowania płatności. Dotyczy to także relacji pomiędzy przedsiębiorcami. Rozwiązaniem w tym zakresie może być chociażby windykacja b2b. Czym jest windykacja? Zacznijmy od tego, że windykacja jest…

Gdzie szukać pomocy przy odzyskaniu długu b2b?

Gdzie szukać pomocy przy odzyskaniu długu b2b?

Samodzielne dochodzenie należności, które wynikają z niewykonanych umów nie zawsze jest skuteczne i proste. Jak się okazuje istnieje szereg różnych instytucji, które mogą pomóc w takiej sprawie. Wierzyciel ma do dyspozycji szereg różnych narzędzi, dzięki którym może skutecznie walczyć z nieuczciwym dłużnikiem. Prawo do dochodzenia niezapłaconego długu Jednym z istotnych czynników, które wpływają na proces…

Jak długo trwa windykacja b2b?

Jak długo trwa windykacja b2b?

Każdemu wierzycielowi zależy na szybkim odzyskaniu długu. Niestety w praktyce nie zawsze okazuje się to być takie proste. Pomocna w tym zakresie może być firma windykacyjna, zwłaszcza gdy chodzi o odzyskanie nieuregulowanych zobowiązań pomiędzy przedsiębiorcami. Jak długo trwa jednak windykacja b2b? Czynności windykacyjne Decydując się na pomoc firmy windykacyjnej musimy być przygotowani nie tylko na…

Zasady sądowej windykacji b2b

Zasady sądowej windykacji b2b

Skuteczne dochodzenie zwrotu należności czasami wymaga podjęcia czynności procesowych. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy dłużnik niechętnie chce wykonać swoje zobowiązanie. Windykacja b2b również może opierać się na postępowaniu sądowym. Jakie są więc jej dokładne zasady? Sądowa i pozasądowa windykacja b2b Windykacja b2b jest formą dochodzenia roszczeń pojawiających się w profesjonalnym obrocie gospodarczym, tj. pomiędzy…

Ile kosztują usługi windykacji b2b?

Ile kosztują usługi windykacji b2b?

Czynności świadczone przez prawników są oczywiście odpłatne, podobnie jest w przypadku windykacji – także tej prowadzonej pomiędzy przedsiębiorcami. Ile zatem kosztują usługi windykacji b2b? Wiele w tej kwestii zależy od stopnia skomplikowania sprawy i zachowania samego dłużnika. Odpłatność usług windykacyjnych Wszystkie czynności podejmowane w ramach prowadzonej windykacji są odpłatne – wymagają bowiem zaangażowania i poświęcenia…

Tryb dochodzenia niezapłaconych należności pomiędzy przedsiębiorcami

Tryb dochodzenia niezapłaconych należności pomiędzy przedsiębiorcami

Dochodzenie niezapłaconych należności nie zawsze jest prostym zadaniem. Wierzyciel jest związany w tym zakresie konkretnymi procedurami, szczególnie jeśli decyduje się skierować sprawę do sądu. Zupełnie inne warunki musi przy tym spełnić wierzyciel, który jest przedsiębiorcą niebędącym osobą fizyczną. Dochodzenie roszczeń jako element działalności gospodarczej Każda działalność gospodarcza, nawet ta najmniejsza, wiąże się z przeprowadzanymi transakcjami…

Rodzaje zobowiązań związanych z działalnością gospodarczą

Rodzaje zobowiązań związanych z działalnością gospodarczą

Działalność gospodarcza może być wykonywana w różnych formach. To samo dotyczy branży, w której chcemy świadczyć usługi lub sprzedawać określone towary. Tak duże zróżnicowanie wpływa na odmienność zobowiązań związanych z prowadzoną firmą. Na co więc powinien nastawiać się przyszły przedsiębiorca, aby nie popaść w ewentualne długi? Rodzaje zobowiązań cywilnoprawnych Zobowiązania mogą być podzielone na dwie…

Przedawnienie długu pomiędzy przedsiębiorcami

Przedawnienie długu pomiędzy przedsiębiorcami

Przedawnienie jest instytucją pozwalającą uniknąć realizacji zaległego zobowiązania. Znajduje zastosowanie nie tylko w stosunkach pomiędzy osobami fizycznymi, ale także i przedsiębiorcami. Aby skorzystać z dobrodziejstw przedawnienia niezbędny jest upływ konkretnego okresu czasu – czy w przypadku podmiotów gospodarczych jest on inny, niż w odniesieniu do osób fizycznych? Czym jest przedawnienie? Przedawnienie długu nie powoduje, że…

Formy zabezpieczenia wierzytelności

Formy zabezpieczenia wierzytelności

Zaciągnięcie jakiejkolwiek wierzytelności powinno być udokumentowane stosowną umową. Stanowi ona bowiem zabezpieczenie dla każdej ze stron w przypadku pojawianie się ewentualnych sporów lub problemu egzekucji świadczeń. Podpisany kontrakt powinien w swej treści zawierać zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności, tak aby zmaksymalizować bezpieczeństwo całej transakcji. Prawo przewiduje szereg różnych form takich zabezpieczeń. Czym jest wierzytelność? Zacznijmy od wyjaśnienia…