windykacja b2b

Co to jest windykacja b2b?

Egzekucja długów nie zawsze jest prosta i przyjemna, w szczególności jeśli dotyczy wysokich zobowiązań. Wizyta w sądzie i kancelarii komorniczej nie jest jednak bezwzględnie konieczna, aby zmusić dłużnika do uregulowania płatności. Dotyczy to także relacji pomiędzy przedsiębiorcami. Rozwiązaniem w tym zakresie może być chociażby windykacja b2b.

Czym jest windykacja?

Zacznijmy od tego, że windykacja jest jednym ze sposobów pozwalających na egzekucję zaległych zobowiązań. Pomimo, że znajduje najczęstsze zastosowanie w relacji przedsiębiorca – osoba fizyczna, można z niej skorzystać także w relacjach typowo biznesowych.

Windykacja jest formą pozasądowego dochodzenia należności wynikających ze zobowiązań cywilnoprawnych. Dotyczy także długów przedawnionych – choć warto zaznaczyć, że realizacja takiego zobowiązania jest uzależniona tak naprawdę od dobrej woli dłużnika.

Na czynności windykacyjne składa się szereg różnych czynności, które mają skłonić dłużnika do uregulowania istniejącego zobowiązania. Pomimo, iż windykatorzy nie posiadają uprawnień komorniczych, ich działania okazują się często równie skuteczne. Dotyczy to także tzw. windykacji b2b.

Czym jest windykacja b2b?

Windykacja b2b jest tak naprawdę jedną z form standardowej windykacji – znajduje jednak zastosowanie w relacjach pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Skrót „b2b” pochodzi z języka angielskiego (business-to-business) i oznacza transakcje dokonywane między dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi. Nie znajdziemy tutaj więc klientów indywidualnych – takie relacje określane są wówczas mianem „b2c”

Windykacja b2b jest zatem sposobem egzekwowania należności powstałych na skutek zawarcia kontraktów pomiędzy przedsiębiorcami (ale nie osobami fizycznymi). Warto dodać, że kwoty dochodzonych w ten sposób należności są bardzo wysokie – liczone w setkach tysięcy lub nawet milionach złotych. Oczywiście egzekucja zobowiązań pieniężnych opiewających na zagraniczne waluty także jest możliwa w ramach windykacji b2b.

Kogo dotyczy windykacja b2b?

Windykacja gospodarcza, bo tak też możemy określać windykację b2b, ograniczona została do działalności różnego rodzaju przedsiębiorstw, wśród których znajdziemy:

  • mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
  • korporacje,
  • spółki kapitałowe (spółki z o.o. oraz spółki akcyjne).

Windykacja b2b ma więc dwie strony – wierzyciela oraz dłużnika, którzy związani są profesjonalną umową gospodarczą w ramach wykonywanej przez siebie działalności. 

Jakie jest zainteresowanie usługami windykacji b2b?

Usługi oferowane przez firmy windykacyjne w Polsce cieszą się dosyć dużą popularnością, dotyczy to jednak sytuacji, w których dłużnikiem lub wierzycielem jest osoba fizyczna. Czy tak samo jest w przypadku windykacji b2b?

Windykacja gospodarcza jest bardzo popularna na zachodzie Europy, w Polsce dopiero zaczyna budzić zainteresowanie. Według raportu Global Collections Review, firmy Atradius Collections, windykacja b2b znajduje szerokie zastosowanie przede wszystkim w Holandii (60%), Wielkiej Brytanii (49%) oraz Szwecji (45%).

Dlaczego firmy decydują się skorzystać z windykacji b2b?

Podmioty gospodarcze są z reguły dużymi przedsiębiorstwami, a to oznacza, że większość ich usług jest świadczona w oparciu o surowe normy prawne. Dotyczy to także kwestii dochodzenia nieuregulowanych zobowiązań.

O ile osoby fizyczne mogą sobie pozwolić na pewne nieformalne sposoby w zakresie egzekucji długów, o tyle wśród przedsiębiorców nie powinno to mieć miejsca. Głównym powodem korzystania z usług firm windykacyjnych b2b jest więc profesjonalne podejście do sprawy i maksymalne sformalizowanie podejmowanych czynności egzekucyjnych. 

Jakie są zalety windykacji b2b?

Windykacja b2b z racji swojego ukierunkowania na działalność podmiotów profesjonalnych oferuje niezwykle kompetentny zakres czynności, dzięki którym można skutecznie dochodzić zapłaty od partnera biznesowego. To jednak nie jedyna korzyść jaką dostarcza, wśród jej zalet znajdziemy także:

  • szybkość podejmowanych działań, a co za tym idzie skrócenie czasu na odzyskanie pieniędzy z nieuregulowanych zobowiązań,
  • kompetentną i wykfalifikowaną kadrę, w której przeważają prawnicy i ekonomiści,
  • kompleksowe podejście biznesowe oraz pełen formalizm dokonywanych czynności, którymi nie muszą martwić się wierzyciele (całość działań jest tak naprawdę wykonywana przez pracowników kancelarii windykacyjnych, zaś udział przedsiębiorcy – wierzyciela jest ograniczany do niezbędnego minimum),
  • przeprowadzenie profesjonalnego wywiadu gospodarczego, którego celem jest wybranie najlepszej opcji egzekucji długu na rzecz określonego podmiotu (czynności podejmowane w ramach windykacji b2b mogą przybierać różne formy, stąd tak ważny jest wybór odpowiedniej drogi już na samym początku współpracy z daną kancelarią). 

W sprawach związanych z odzyskiwaniem wierzytelności od firm i przedsiębiorców, zapraszamy do kontaktu z INLEGIS Kancelarie Prawne: +48 793-101-800 lub [email protected].