zabezpieczenie wierzytelności b2b

Formy zabezpieczenia wierzytelności

Zaciągnięcie jakiejkolwiek wierzytelności powinno być udokumentowane stosowną umową. Stanowi ona bowiem zabezpieczenie dla każdej ze stron w przypadku pojawianie się ewentualnych sporów lub problemu egzekucji świadczeń. Podpisany kontrakt powinien w swej treści zawierać zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności, tak aby zmaksymalizować bezpieczeństwo całej transakcji. Prawo prze