koszt windykacji b2b

Ile kosztują usługi windykacji b2b?

Czynności świadczone przez prawników są oczywiście odpłatne, podobnie jest w przypadku windykacji – także tej prowadzonej pomiędzy przedsiębiorcami. Ile zatem kosztują usługi windykacji b2b? Wiele w tej kwestii zależy od stopnia skomplikowania sprawy i zachowania samego dłużnika.

Odpłatność usług windykacyjnych

Wszystkie czynności podejmowane w ramach prowadzonej windykacji są odpłatne – wymagają bowiem zaangażowania i poświęcenia czasu ze strony określonych osób. Jeżeli dodamy do tego udział prawników, którzy bardzo często pojawiają się przy windykacjach b2b – koszty takich usług mogą być naprawdę spore.

W przypadku egzekucji sądowej lub komorniczej istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów. Co ważne, taka opcja pojawia się również dla przedsiębiorców, którzy występują w roli wierzyciela. Jeżeli osoba prawna wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych, tj. jeśli nie posiada dostatecznych środków na ich uiszczenie. 

Powyższa zasada nie znajduje jednak zastosowania wobec czynności windykacyjnych, które zawsze są odpłatne. W tym zakresie możemy liczyć co najwyżej na rabat ze strony windykatora lub konieczność znalezienia tańszej firmy, która zajmie się naszą sprawą.

Koszty windykacji uzależnione są od rodzaju podjętych czynności

Im dłuższy czas rozwiązywania danej sprawy, tym większe koszty będzie ona generowała, także jeśli chodzi o działania windykatora. Jeśli dojdzie do tego niechęć do zapłaty ze strony dłużnika, ściągnięcie zobowiązania może kosztować wierzyciela naprawdę sporo pieniędzy.

Odpłatność windykacji b2b jest uzależniona także od formy dokonywanych czynności:

  • w przypadku windykacji przedsądowej, określanej także mianem polubownej, jej koszty powinny być stosunkowo niskie, ponieważ nie wymagają dużego zaangażowania prawnego,
  • w przypadku windykacji sądowej, cena za usługi windykacyjne jest dużo wyższa, obejmuje bowiem szereg czynności prawnych dokonywanych przed sądem – te zaś wymagają udziału doświadczonego prawnika.

Koszty windykacji wewnętrznej i zewnętrznej

Windykacja b2b jest realizowana na dwóch poziomach:

  • wewnętrznym – w tym zakresie pojawiają się koszty związane z wynagrodzeniem windykatorów oraz tzw. koszty uboczne (listy, telefony, wizyty u dłużnika),
  • zewnętrznym – wymagającym udziału zewnętrznych podmiotów takich jak detektywi, prawnicy procesowi, pracownicy informacji gospodarczej.

Windykacja wewnętrzna, dokonywana w praktyce przez pracowników określonej firmy, jest dużo tańsza, niż jej zewnętrzny odpowiednik. W tym drugim przypadku pojawia się bowiem konieczność skorzystania z usług firm zewnętrznych lub określonych specjalistów (ich usługi są niestety dosyć kosztowne). Przykładowo, wynajęcie detektywa, który sprawdzi stan majątkowy dłużnika może kosztować wierzyciela od 2000 zł wzwyż. Z kolei uzyskanie raportu gospodarczego to wydatek rzędu 100 – 300 zł. 

Windykacja zewnętrzna nie jest co prawda obowiązkowa, jednak praktyka pokazuje, że warto z niej skorzystać, szczególnie wtedy sprawa będzie musiała niestety trafić na drogę postępowania sądowego (tam od wierzyciela wymaga się udowodnienia swoich racji i żądań).

Ile kosztuje oddanie sprawy do firmy windykacyjnej?

Koszty windykacji uzależnione są od wielu różnych czynników, decydującymi są jednak:

  • stopień skomplikowania danej sprawy,
  • wysokość dochodzonego roszczenia,
  • łatwość nawiązania kontaktu z dłużnikiem i jego chęć do spłaty zobowiązania,
  • czas trwania sporu pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem,
  • fakt ewentualnego podejmowania wcześniejszych prób ugodowych lub działań windykacyjnych.

Windykacja b2b nie jest tania – dotyczy bowiem podmiotów wykonujących profesjonalne czynności na rynku gospodarczym. Szacunkowo wstępne czynności windykacyjne (podejmowane w ramach działań przedsądowych) kosztują wierzyciela ok. 8% wszystkich kosztów prowadzonej przez niego działalności. Jeżeli sprawa nie znajdzie rozwiązania na tym etapie, takie koszty niestety wzrastają.

Koszty działania firmy windykacyjnej uzależnione są w głównej mierze od wartości dochodzonego roszczenia, co w przypadku podmiotów gospodarczych zawsze oznacza wysokie kwoty. Przy prostych sprawach o niskim poziomie zobowiązania, opłata za usługi windykacyjne to z reguły kilka procent dochodzonej należności. Jeśli jednak dług jest wysoki, zaś sprawa trwa wiele lat i podejmowano już bezskuteczne próby windykacji lub egzekucji komorniczej – prowizja firmy windykacyjnej może wynieść nawet kilkadziesiąt procent wartości dochodzonej należności. 

Dodatkowy wpływ na powiększenie kosztów windykacji b2b ma skierowanie sprawy do etapu sądowego. W tym zakresie dochodzą bowiem koszty sporządzenia i złożenia pozwu, reprezentacji sądowej oraz ewentualnej egzekucji komorniczej. W praktyce powoduje to wzrost o nawet kilka czy kilkanaście tysięcy złotych. 

Dobrą informacją jest jednak to, że jeśli uda się skłonić dłużnika do uregulowania zobowiązania, to będzie on zobowiązany także do zwrotu poniesionych przez wierzyciela kosztów dochodzenia należności. 

Kogo obciążają koszty windykacji?

Wydaje się, że koszty windykacji b2b obciążają wyłącznie wierzyciela, przynajmniej do czasu wyegzekwowania chociaż części długu. W praktyce rzeczywiście tak wygląda większość tego rodzaju spraw. Istnieją jednak pewne odstępstwa, które pozwalają wierzycielom na zaoszczędzenie sporej ilości pieniędzy.

Czasami na skutek nierzetelności kontrahentów, wierzyciele mogą mieć problem ze wstępnym poniesieniem kosztów windykacji przedsądowej lub sądowej. Dzięki przepisom ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wierzyciele zyskują możliwość przeniesienia kosztów windykacji na swoich dłużników.

Dzięki powyższemu aktowi prawnemu,  wierzyciel zyskuje możliwość uzyskania nakazu zapłaty na podstawie określonych dokumentów w postępowaniu nakazowym, a więc silniejszym dla wierzyciela i dającym większe możliwości niż nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Dodatkowo wierzyciel zyskuje prawo do odzyskania kosztów windykacji wierzytelności, w razie braku terminowej zapłaty należności przez dłużnika już na podstawie samej ustawy.

Koszty windykacyjne mogą być przeniesione na dłużnika w całości także jeszcze przed powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania. Decydując się na podpisanie kontraktu handlowego warto umieścić w nim zapis, zgodnie z którym koszty prowadzonej windykacji (w jakimkolwiek kształcie i formie) będą obciążały w całości lub odpowiedniej części dłużnika. Pamiętajmy jednak, aby takie zapisy były jak najbardziej precyzyjne – określały wysokość zwrotu kosztów, terminy i sposoby egzekwowania takich należności. 


W sprawach związanych z odzyskiwaniem wierzytelności od firm i przedsiębiorców, zapraszamy do kontaktu z INLEGIS Kancelarie Prawne: +48 793-101-800 lub [email protected].