czas windykacji b2b

Jak długo trwa windykacja b2b?

Każdemu wierzycielowi zależy na szybkim odzyskaniu długu. Niestety w praktyce nie zawsze okazuje się to być takie proste. Pomocna w tym zakresie może być firma windykacyjna, zwłaszcza gdy chodzi o odzyskanie nieuregulowanych zobowiązań pomiędzy przedsiębiorcami. Jak długo trwa jednak windykacja b2b?

Czynności windykacyjne

Decydując się na pomoc firmy windykacyjnej musimy być przygotowani nie tylko na konieczność uiszczenia stosownej opłaty za oferowane usługi, ale także i poświęcenia pewnej ilości czasu na załatwienie całej sprawy.

Czynności windykacyjne podejmowane w ramach odzyskiwania należności powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą być bardzo zróżnicowane. Wiele w tej kwestii zależy od okoliczności danej sprawy, a zwłaszcza od:

  • czasu trwania nieuregulowanego zobowiązania – im dłuższy, tym z reguły więcej czynności windykacyjnych się przeprowadza,
  • stanowiska dłużnika w sprawie – jeśli zobowiązany nie chce spełnić swojego świadczenia, firma windykacyjna będzie musiała poświęcić sporą ilość czasu na odzyskanie długu,
  • możliwości finansowych wierzyciela – czynności windykacyjne mogą sporo kosztować, szczególnie, jeśli zlecane zostają tzw. zewnętrzne czynności – np. praca detektywa, wynajęcie prawnika procesowego. Powoduje to wydłużenie załatwienia całej sprawy.

Czas trwania windykacji b2b

Sprawy pomiędzy przedsiębiorcami nacechowane są dużym stopniem sformalizowania, a przez to i sporą ilością dokumentów w danej sprawie. Jeśli dług nie jest spłacany od wielu lat, to wierzyciel z pewnością zgromadził dużą liczbę dowodów – ich przejrzenie oraz dokładna analiza może zająć pewien okres czasu. 

Nie bez znaczenia jest także wspomniane wcześniej nastawienie samego zobowiązanego – jeśli w miarę szybko będzie on reagował na działania windykatorów, sprawa może zakończyć się stosunkowo szybko. W przeciwnym wypadku trzeba nastawić się na wielomiesięczną batalię. 

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi ile czasu może trwać windykacja b2b. Podobnie jest w przypadku tradycyjnej windykacji, dokonywanej z udziałem osób fizycznych, które nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej. Z drugiej strony możemy zauważyć wyraźne rozgraniczenie czasowe pomiędzy tymi dwoma rodzajami windykacji – ta dokonywana wobec przedsiębiorców trwa z reguły trochę dłużej.

Szybkość windykacji zależy od formy dochodzenia długu

Omawiając kwestię czasu trwania windykacji b2b nie sposób nie wspomnieć o dwóch trybach czynności:

  • pozasądowych – określanych także jako działania wewnętrzne windykacji,
  • sądowych – noszących miano zewnętrznych.

Pierwszy etap sprawy trwa z reguły od 30 do 90 dni i ma na celu polubowne rozwiązanie sprawy. Jeśli dłużnik nie zechce uregulować w tym terminie istniejącego zobowiązania, windykator kieruje sprawę do sądu.

Sądowe dochodzenie należności trwa znacznie dłużej – wszystko przez duża liczbę spraw w polskich sądach oraz odległe terminy procesowe. Jeśli dłużnik będzie celowo przedłużał całe postępowanie, wierzyciel może uzyskać korzystny dla siebie wyrok nawet po ok. 2 latach od dnia wniesienia powództwa. Pamiętajmy jednak, że nie rozwiązuje to jeszcze sprawy w całości.

Uzyskanie prawomocnego nakazu zapłaty potwierdza prawo wierzyciela do żądania wykonania zaległego zobowiązania przez dłużnika. Problem w tym, że zazwyczaj nie są oni chętni do współpracy. Wierzyciel musi więc skierować sprawę do komornika celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego. To oczywiście wymaga nie tylko dodatkowych nakładów finansowych, ale także i poświęcenia kolejnej ilości czasu. 

Jeśli dłużnik jest wypłacalny, czynności komornicze powinny być skuteczne i w miarę szybko przeprowadzone – wówczas wszystko trwa ok. kilku miesięcy. Dużo gorzej jest w przypadku utrudniania sprawy przez zobowiązanego (np. wyzbywania się przez niego majątku, ukrywania się), a także braku odpowiedniego majątku, który posłużyłby do zaspokojenia roszczeń wierzyciela oraz opłacenia kosztów pracy komornika. Praktyka pokazuje, że trudne sprawy egzekucyjne mogą trwać w najgorszym wypadku nawet kilka lat – dla wierzyciela będącego przedsiębiorcą może to być bardzo zła wiadomość, ponieważ utrudnia prowadzenie działalności i płynność finansową jego firmy. 

Ile czasu trzeba poświęcić na odzyskanie długu w ramach windykacji b2b?

Szybkość działań windykacyjnych zależy w dużym stopniu od współpracy samego dłużnika – w praktyce są to niestety rzadkie przypadki. Równie istotne jest także doświadczenie firmy windykacyjnej, szczególnie jeśli chodzi o biegłe posługiwanie się odpowiednimi przepisami prawa cywilnego i procedury sądowej.

Profesjonalne, działające na rynku od wielu lat, firmy windykacyjne są w stanie uporać się z odzyskaniem długu w ciągu kilku, maksymalnie kilkunastu miesięcy (wliczając w to także postępowanie sądowe). 

Z drugiej strony, samodzielne prowadzenie czynności windykacyjnych przez wierzyciela – przedsiębiorcę zajmuje zdecydowanie większą ilość czasu i obarczone jest poważnym ryzykiem niepowodzenia. Tego rodzaju windykacja trwa z reguły kilka lat. 


W sprawach związanych z odzyskiwaniem wierzytelności od firm i przedsiębiorców, zapraszamy do kontaktu z INLEGIS Kancelarie Prawne: +48 793-101-800 lub [email protected].