przedawnienie długu b2b

Przedawnienie długu pomiędzy przedsiębiorcami

Przedawnienie jest instytucją pozwalającą uniknąć realizacji zaległego zobowiązania. Znajduje zastosowanie nie tylko w stosunkach pomiędzy osobami fizycznymi, ale także i przedsiębiorcami. Aby skorzystać z dobrodziejstw przedawnienia niezbędny jest upływ konkretnego okresu czasu – czy w przypadku podmiotów gospodarczych jest on inny, niż w o