dochodzenie należności b2b

Tryb dochodzenia niezapłaconych należności pomiędzy przedsiębiorcami

Dochodzenie niezapłaconych należności nie zawsze jest prostym zadaniem. Wierzyciel jest związany w tym zakresie konkretnymi procedurami, szczególnie jeśli decyduje się skierować sprawę do sądu. Zupełnie inne warunki musi przy tym spełnić wierzyciel, który jest przedsiębiorcą niebędącym osobą f